Archive for august, 2010

Indbetalinger af Boligafgift og Husleje

fredag, august 20th, 2010

Til alle beboere i A/B Duegården,

Overgangen til ny administrator er i det store og hele forløbet glat. Enkelte problemer med indbetaling af boligafgift og husleje vil blive løst snarest.

Desværre kunne man ikke overtage betalingsserviceaftalerne fra Giødesen, hvorfor alle med sådanne ordninger venligst anmodes om at oprette nye aftaler med betalingsservice.

Bestyrelsen

NY ADMINISTRATOR, A/B DUEGÅRDEN

mandag, august 2nd, 2010

Til alle beboere i A/B DUEGÅRDEN:

Pr 1. august har andelsboligforeningen skiftet administrator.

Vi håber, at dette sker gnidningsfrit. Men hvis der alligevel opstår problemer, så må man rette henvendelse til bestyrelsen eller direkte til den nye administrator, se venligst neden for.

Vi kan her oplyse den officielle reference til den nye administrator:

Advokatfirmaet Abel & Skovgård Larsen v/advokat Torben Winnerskjold

Adresse:
Sønder Allé 9
8000 Århus C

Tel. nr: +45 89 31 90 00
Fax nr: +45 89 31 90 01

Hjemmeside: www.abel.dk

Kontaktperson vedrørende A/B Duegården er:
Morten Skjødt, ejendomsadministrator
Email adresse: msk@abel.dk

Åbningstid for ejendomsadministrationen: 10.00 til 15.00

Bestyrelsen