Archive for september, 2010

Ny vurderingsrapport for A/B Duegården

torsdag, september 23rd, 2010

Til alle andelshaverne i A/B Duegården

Vi har i denne uge fået en ny vurderingsrapport, der fortæller os, at ejendommen er vurderet til 290 Mkr her pr sommer 2010.

Vi har her vedlagt rapporten.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
vurderingsrapport-A/B Duegården, sommer 2010

Informationsmøde d. 6. oktober

torsdag, september 23rd, 2010

Til andelshaverne i A/B Duegården:

Bestyrelsen afholder informationsmøde om foreningens økonomiske situation

ONSDAG D. 6. OKTOBER

KL. 19.00

PYRAMIDE-BYGNINGEN
SKOLEN PÅ DUEVEJ

Her følger selve indkaldelsen, som også er uddelt til andelshaverne:

indkaldelsen til informationsmøde d. 6. oktober kl 19.00