Archive for december, 2010

ORIENTERINGSMØDE D. 13. JANUAR

fredag, december 17th, 2010

Indkaldelse til orienteringsmøde

Tidspunkt: Torsdag d. 13. januar 2011 kl. 18.30

Sted: Pyramidebygningen, Skolen på Duevej

På mødet vil der blive orienteret om status for forhandlingerne med Nykredit om foreningens økonomiske forhold.

Siden sidste orienteringsmøde d. 6. oktober i år har vi holdt yderligere 2 møder med Nykredit, og der har endvidere været korrespondance og telefonisk kontakt. Forhandlingerne har imidlertid efter vores vurdering ikke ført til et for foreningen tilfredsstillende resultat.

Vi har i den runddelte indkaldelse vedlagt Nykredit’s seneste udspil samt et af Torben Winnerskjold og bestyrelsen udarbejdet informationsbrev.

Nykredit vil blive inviteret til at kommentere deres udspil ved orienteringsmødet.

Torben Winnerskjold vil derefter give en vurdering af konsekvenserne af udspillet samt beskrive mulige scenarier i tilfælde af foreningens opløsning.

Efterfølgende vil der senere i januar blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling vedrørende foreningens fortsatte eksistens. Datoen vil blive udmeldt på orienteringsmødet.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Status over forhandlingerne med Nykredit

torsdag, december 9th, 2010

Til alle andelshavere,

Vi vil her give en kort redegørelse for situationen omkring forhandlingerne med Nykredit.

Siden sidste orientering her på hjemmesiden d. 17. november har der været afholdt endnu et møde med Nykredit, og der har været skriftlig kontakt mellem parterne.

Grundlæggende har Nykredits udspil gået på at skabe balance i foreningens driftsbudget ved en øgning af boligafgiften over en periode på 10 år. Det vurderes, at dette udspil hverken på kort eller langt sigt kan skabe grundlag for en holdbar udvikling af andelsboligforeningen.

Vores krav gennem forhandlingerne har været, at vi udover at diskutere driftsbudgettet også ønskede at inddrage en gældssanering for at undgå forhøjelser af boligafgiften. Nykredit har imidlertid meddelt os, at de ikke er indstillet på at diskutere dette, og bestyrelsen har derfor over for Nykredit oplyst, at vi på det foreliggende grundlag ikke ser nogen grund til at fortsætte forhandlin-gerne.

Vi vil derfor hurtigst muligt arrangere et orienteringsmøde, hvor de nævnte udspil vil blive diskuteret og sat i perspektiv.

Vi planlægger med en mødedato i uge 2 i januar. Indkaldelsen til mødet + en skriftlig redegørelse om situationen vil blive uddelt i næste uge.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

A/B Duegården