Archive for april, 2011

Opsummering af forhandlingssituationen

onsdag, april 20th, 2011

Til alle andelshavere i A/B Duegården,

Man kan her se en opsummering omkring A/B Duegårdens økonomiske forhold og forhandlingerne med Nykredit.

Notatet redegør i kort form for de analyser og diskussioner, bestyrelsen har arbejdet med i time-out perioden.

Nykredit har bedt om fortrolighed mht detaljerne, hvorfor vi ikke dags dato kan videregive konkrete resultater.

Disse vil i deres endelige form blive udsendt inden d. 4. maj mhp den ordinære generalforsamling.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Ordinær generalforsamling, A/B Duegården

fredag, april 15th, 2011

A/B Duegården holder ordinær generalforsamling 2011

Onsdag d. 18. maj i Pyramidebygningen, Skolen på Duevej

Bestyrelsen undskylder den sene dato. Det ikke har været muligt at få afsluttet forhandlingerne med Nykredit så betids, at generalforsamlingen kunne afholdes i april.

Indkaldelsen vil komme ud omkring begyndelsen af maj. Der skal forventes en del informationsmateriale.

Ønsker man at indsende forslag, skal man huske reglen i vedtægterne §26, stk 2:

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Formanden drager omsorg for, at forslaget viderefordeles til samtlige medlemmer. Et forslag kan kun behandles på en generalforsamling, såfremt det er udsendt mindst 4 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen