Archive for maj, 2011

BREV FRA NYKREDIT, 30. MAJ

tirsdag, maj 31st, 2011

Til andelshaverne i A/B Duegården,

Nykredit afleverede i går aftes et brev, som vil blive uddelt i dag tirsdag til alle. Man kan her nedtage Nykredits brev.

Bestyrelsen

Klagerne over Nykredit

torsdag, maj 26th, 2011

Til andelshaverne,

Lasse Larsen har oprettet en blog, hvor alle dokumenter om klagen over Nykredit er samlet. Man kan finde materialet på

klagematerialet

Bestyrelsen

Endnu en fortsættelse af Generalforsamlingen

onsdag, maj 25th, 2011

Til alle andelshavere,

I mandags nåede vi ikke alle punkterne på vores dagsorden. Derfor genoptager vi generalforsamlingen


TIRSDAG D. 31. MAJ kl 18.30 i PYRAMIDEBYGNINGEN

Dagsordenen udgøres af de resterende punkter 5) – 11).

Nye fuldmagter kan blive nødvendige. Man kan her nedtage blanketten for d. 31. maj.

Hilsner

Bestyrelsen

Regnskab 2010 og Ernst og Young’s opgørelse af andelsværdien

lørdag, maj 21st, 2011

Kære alle andelshavere

Vi udlægger her Regnskabet 2010 som supplerende materiale til generalforsamlingen. Regnskabet er udsendt til alle i sidste uge.

Vi udlægger også opgørelsen fra Ernst&Young af foreningens andelsværdi.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

19. Maj 2011: Vigtig information fra Nykredit

torsdag, maj 19th, 2011

Til alle andelshavere,

Bestyrelsen er i dag torsdag blevet oplyst, at Nykredit frafalder kravet om personlig hæftelse ved et eventuelt nyt lån til rørudskiftning.

Jakob Wind-Hansen skriver i en email:

På baggrund af drøftelser på den midlertidigt suspenderede generalforsamling og efterfølgende med advokat Torben Winnerskjold, har vi noteret os andelshavernes bekymringer om 50% proratehæftelse i forbindelse med eventuel låneoptagelse til rørudskiftning.

Vi har derfor besluttet at frafalde kravet om 50% proratehæftelse i forbindelse med vores finansiering af en eventuel rørudskiftning.

Dette vil blive formuleret som et tillæg til den tidligere fremsendte aftale.

Med venlig hilsen

Jakob Wind-Hansen
Områdedirektør/Divisional Vice President
Finanscenter København/Domestic Corporate Department

Med venlig hilsen

Bestyrelsen