Archive for august, 2011

AB Duegården indgiver konkursbegæring

onsdag, august 31st, 2011

På den ekstraordinære generalforsamling i AB Duegården onsdag den 31. august 2011 forkastede generalforsamlingen Nykredits genopretningspakke og pålagde bestyrelsen at indgive konkursbegæring.

Referat af ekstraordinær generalforsamling 31. august 2011
Økonomisk overblik

AB Duegårdens konkursbegæring
Bilag: Oversigt over aktiver og passiver

Bestyrelsen

Svar på Nykredits henvendelse af 30. maj 2011 til AB Duegårdens tidligere bestyrelse

onsdag, august 24th, 2011


Nykredits henvendelse til bestyrelsen, 30 maj 2011

Duegårdens svar til Nykredit, 24. august 2011

Nykredits svar til Duegården, 26. august 2011

Indkaldelse og materiale til den ekstraordinære generalforsamling 31. august 2011

onsdag, august 24th, 2011


INDKALDELSE

Prognose for AB Duegårdens økonomi 2012 – 2039

Fuldmagt

Nykredits genopretningspakke, 21. juni 2011

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling den 27. juni 2011

Aflysninng af ekstraordinær generalforsamling den 27. juni 2011

Notat vedrørende beregning af andelskronen, 23. august 2011

Skrivelse fra Nykredit, 16. august 2011

Skrivelse til Nykredit, 23. august 2011

Forslag fra Jørgen Damgaard, Inger Mathiesen og Annie Gustaffsson, 6. juli 2011

Lyngby Søpark

mandag, august 22nd, 2011

Bestyrelsen skrev den 3. august 2011 til Nykredit og bad om at få oplyst, hvad Nykredit ville gøre efter en eventuel konkurs. Nykredit havde tidligere meddelt bestyrelsen, at man vil erklære foreningen konkurs hvis Nykredits “genopretningspakke” ikke blev vedtaget af generalforsamlingen den 31. august 2011. Desuden ønskede bestyrelsen at kende Nykredits holdning til løsningen i AB Lyngby Søpark, hvor Danske Bank og andelsboligforeningen havde fundet en for begge parter tilfredsstillende løsning.

Brev til Nykredit, 3. august 2011

Den 16. august 2011 svarede Nykredit, at man nu overvejede at gå rekonstruktionsvejen og at meget endnu kunne ske før, under og efter generalforsamlingen. Løsningen i A/B Lyngby Søpark kender Nykredit kun fra aviserne.

Svar fra Nykredit, 16. august 2011

Bestyrelsen drøftede Nykredits holdning og sendte en ny henvendelse til Nykredit.

Brev til Nykredit, 23. august 2011

Nykredit har skiftet mening med hensyn til konkurs, men har stadig ikke været i stand til skriftligt at redegøre for, hvordan man ville stille sig i den situation, hvor de tidligere andelshaverne bliver lejere i ejendommen. Denne usikkerhed er der ingen der ønsker at leve med og der er derfor medtaget et punkt om konkurs på generalforsamlingen, således at medlemmerne selv kan tage stilling til foreningens fortsatte drift eller konkurs.

Klagesagen i Pengeinstitutankenævnet

fredag, august 5th, 2011

Nykredits svar II kan nu læses på www.nykredit.wordpress.com – se “Alle dokumenter i sagen”.