Archive for oktober, 2011

Henvendelse til minister og folketing

tirsdag, oktober 18th, 2011

Andelshaver i AB Duegården under rekonstruktion Hans Degn har sendt en henvendelse til Folketingets retsudvalg.

Dokumentet kan hentes her eller ses på Folketingets hjemmeside:
Retsudvalget, Alm. del 2011-12, bilag 26

Henvendelsen er den 25. oktober 2011 blevet fulgt op med endnu en henvendelse til Ministeren for By, Bolig og Landdistrikter og til Folketingets By- og Boligudvalg.

Brev til boligministeren og boligudvalget, 25. oktober 2011

Udskrift fra 2. møde i Skifteretten

fredag, oktober 7th, 2011

Af udskriften fra 2. møde i skifteretten fremgår bl.a.
– at rekonstruktørerne inden 3 måneder skal fremlægge en redegørelse,
– at generalforsamlingen er foreningens øverste besluttende organ og
– at rekonstruktørernes forslag til rekonstruktion af andelsboligforeningen skal vedtages af generalforsamlingen.

Udskrift fra 2. møde i Skifteretten 28. september 2011

Ovenstående indebærer, at det kan forventes at rekonstruktørerne enten på et eller andet tidspunkt indkalder til en ekstraordinær generalforsamling, eventuelt også et forudgående orienteringsmøde, hvor rekonstruktionsforslaget skal fremlægges og hvor der kan stilles spørgsmål eller forinden opgiver at rekonstruere foreningen.