Archive for marts, 2012

I/F’s advokat fraråder medlemmerne at deltage i opgangs-møder med modpartens advokat

fredag, marts 23rd, 2012

20120323 Interesseforeningens advokat fraråder medlemmerne at deltage i opgangsmøder med modpartens advokat

20120323 Henvendelse til Nykredits advokat vedrørende Model C

Østre Landsret har delvist afgjort kæresagen om AB Duegårdens konkurs (opdateret)

torsdag, marts 22nd, 2012

Den 15. marts 2012 behandlede Østre Landsret Interesseforeningens kæresag om AB Duegårdens eventuelle konkurs.

20120315 Udskrift af Østrelandsrets Retsbog 15. afd. nr. B-881-12

Østre Landsret udsatte sagen indtil 3. april 2012, hvor man ville afvente et eventuelt processkrift fra advokat Lars Skanvig og Søren Åmand Jensen.

I en anden afdeling i Østre Landsret stadfæstede man Skifterettens afgørelse.

20120315 Udskrift af Østre Landsrets Retsbog 16. afd. nr. B-767-12

Den kærede afgørelse kan læses her (obs: side 2 har manglet, men er nu med her):

20120301 Udskrift af afgørelse i skifteretten den 29. februar 2012

Interesseforeningen fremlægger forslag, der vil bringe ro om AB Duegården

tirsdag, marts 20th, 2012

Interesseforeningen for AB Duegården har den 19. marts 2012 udsendt nedenstående.

PRESSEMEDDELELSE

På møde i Interesseforeningen for AB Duegården mandag den 19. marts 2012 drøftede og vedtog man et forslag om en løsningsmodel for den konkurstruede andelsboligforening AB Duegården, som efter Interesseforeningens opfattelse ville kunne vedtages i enighed af alle andelsboligforeningens medlemmer og vinde opbakning hos foreningens kreditor, Nykredit.

Et mindretal blandt andelshaverne ønsker ligesom Nykredit at videreføre andelsboligforeningen.

Forslaget tager afbalanceret hensyn til de forskellige interesser der er hos et flertal og et mindretal af andelshaverne, men også til Nykredits interesse i at undgå konkurs og dermed at undgå tage et stort tab.

Interesseforeningens forslag C indebærer, at Nykredits og rekonstruktørernes forslag om opdeling af andelsboligforeningen i X- og Y-andele (tidligere A og B-andele) tillige suppleres med en ekstra valgmulighed, forslag C, således at de andelshavere der måtte ønske det, får mulighed for at blive lejere i ejendommen.

Forslaget indeholder i punktform følgende:
– andelshavere kan overgå til lejestatus og stilles på lige fod med lejerne i ejendommen,
– andelshaverne afleverer andelsbeviset til andelsboligforeningen og modtager en lejekontrakt,
– det indbetalte andelsindskud konverteres til forudbetalt husleje og depositum,
– huslejen fastsættes som for øvrige lejere til omkostningsbestemt husleje,
– andelshavere som for egen regning har istandsat lejligheden fraskriver sig kompensation herfor og sættes i leje som øvrige andelshavere der overgår til lejestatus,
– andelshavere, der har købt efter foreningens stiftelse, har mulighed for i 5 år eller så længe deres retssag kører, at skifte mellem X-, Y- og C,
– ved fraflytning overgår lejligheden til andelsboligforeningen, med respekt for lejelovens regler.

Med dette forslag kan rekonstruktionen og konkursbehandlingen aflyses og der kan skabes ro om AB Duegården.

De andelshavere, der ønsker at blive lejere, kan vælge det.

De andelshavere, der ønsker at videreføre foreningen, kan vælge det.

Nykredits bestræbelser på at sikre foreningens overlevelse lykkes for en beskeden merudgift i for­hold til Nykredits egne forslag og et stort tab i forbindelse med konkurs vil kunne undgås.

Yderligere oplysninger fås hos foreningens bestyrelse.

Lasse Larsen – 60 70 63 43
Bent Schmidt Nielsen – 26 85 68 64
Gitte Transbøl – 26 12 70 14

Hent pressemeddelelsen her:
Pressemeddelelse

Endnu et beskidt kneb fra Nykredits side

tirsdag, marts 20th, 2012

Nykredits rekonstruktør, Søren Åmand Jensen fra Kromand og Reumert, har den 19. marts 2012 uddelt nedenstående forslag til andelshaverne i AB Duegården.

A. Følgebrev
B. Præsentation
C. Budget 2010-2021
D. Husleje for X- og Y-andele
E. Forventede spørgsmål

Rekonstruktørerne ønsker ikke at mødes samlet med alle andelshaverne. Derfor afholdes opgangsmøder, hvortil andelshaverne inviteres.

Interesseforeningens advokat fraråder Interesseforeningens medlemmer at mødes med modpartens advokat under de beskrevne betingelser.

Skifterettens afgørelse kæret til Østre Landsret

søndag, marts 18th, 2012

Dommer i Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling Torben Kuld Hansens skrivelse til Østre Landsret (klik her)

Interesseforeningens kæreskrift til Østre Landsret (klik her)

Østre Landsret har stadfæstet skifterettens kendelse.