Archive for september, 2012

Pengeinstitutankenævnets afgørelse

torsdag, september 27th, 2012

Pengeinstitutankenævnet har afgjort sagen om AB Duegårdens klage over Nykredit Bank.

Ankenævnet kan ikke behandle klagen: “På grund af sagens principielle karakter og usikkerheden om bedømmelsen af de fremkomne faktiske oplysninger finder vi, at klagen er uegnet til behandling i Ankenævnet og stemmer derfor for, at sagen afvises i medfør af § 7, stk. 1, i Ankenævnets vedtægter”.

Der er truffet afgørelse efter stemmeflertallet.

Ankenævnets afgørelse: Ankenævnet kan ikke behandle klagen. Foreningen får klagegebyret tilbage.

Hent Pengeinstitutankenævnets afgørelse

Alle sagens dokumenter kan læses her.

Generalforsamling 25. september 2012

fredag, september 14th, 2012

Indkaldelse til generalforsamling 25. september 2012 kl. 18:00 i Pyramiden, Skolen på Duevej

Bilag:
Udkast til årsregnskab for 2011

Opgørelse af andelskrone pr. 30. juni 2012

Budgetforslag for 2012 (udkast til budget for 2013 til orientering)

Forslag til vedtægtændringer

Fuldmagt

Orientering til andelshaverne

torsdag, september 13th, 2012

Referat af bestyrelsesmøde 13. september 2012

Referat af bestyrelsesmøde 30. august 2012

Referat af bestyrelsesmøde 15. august 2012

Nykredits brev til bestyrelsen 15. august 2012

Referat af bestyrelsesmøde 20. juli 2012

Orientering til andelshaverne i AB Duegården 19. juli 2012.

Henvendelse fra rekonstruktørerne til bestyrelsen – efter Skifteretten har dømt foreningen solvent
Indbydelse til overdragelsesmøde 8. august 2012
Brev til bestyrelsen i AB Duegården af 12. juni 2012
1a. Referat af bestyrelsesmøde 31. september 2011
2a. Referat af bestyrelsesmøde 21. maj 2012
2b. Midlertidigt tillæg til vedtægter
2c. Drifts- og likviditetsbudget 2012 med fremskrivninger til og med 2021
2d. Erklælring af 16. maj 2012 fra KPMG
2e. Årsrapport for 2011
3a. Referat af bestyrelsesmøde 21. juni 2012
3b. Vurdering fra NyBolig Erhverv 24. januar 2012
3c. Opgørelse over indtægter fra vaskeriet
3d. Oversigt over verserende sager samt mail 15. marts 2012
3e. Brev 30. marts 2012 fra Huslejenævnet mv
3f. Nykredits brev 19. juni 2012
3g. Erklæring fra KPMG om solvens
3h. Budget for 2012 og fremskrivning for perioden 2012 til og med 2021
4a. Referat af bestyrelsesmøde 5. juli 2012
4b. Brev fra advokat Allan Thomsen 28. juni 2012
4c. Udkast til aftale mellem Dansk Supermarked og AB Duegården