Archive for januar, 2013

Nyt fra bestyrelsen

lørdag, januar 19th, 2013

FEBRUAR 2013

Referat af bestyrelsesmøde den 21. februar 2013

Justitsministeren har den 15. februar 2013 svaret på om en andelsboligforening kan gå konkurs

Den 4. december 2012 afholdt Retsudvalget en høring om de nye konkursregler. I den forbindelse kom man ind på andelsboligforeninger og konkurs. På baggrund af udtalelserne har foreningen igen henvendt sig til de 3 udvalg der har med sagen at gøre.

Foreningens henvendelse til 3 folketingsudvalg 11. februar 2013
Høring i Retsudvalget 4. december 2012 – 10 minutter om andelsboligforeninger og konkurs

Efter afgørelsen i Pengeinstitutankenævnet har Realkreditankenævnet overtaget sagen, for så vidt angår omlægningen af foreninges realkreditlån til et inkonverbart lån, som skulle udgøre grundlaget for swapaftalen og rentetrappen (lokkelånet).

AB Duegårdens svar til Realkreditankenævnet
Nykredits udtalelse II til Realkreditankenævnet
Nykredit bilag Q

Referat af bestyrelsesmøde den 31. januar 2013

JANUAR 2013

Der indkaldes til orienteringsmøde torsdag den 31. januar 2013 kl. 19:00 – 20:30 i Pyramiden, Duevejens Skole. Forslag til punkter modtages på ab.duegaarden.2000.f@gmail.com eller i foreningens postkasse.

Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes til torsdag den 21. marts 2013 i Pyramiden. Hovedpunkterne er valg af administrator, valg af revisor og vedtægtsændringer.

Bestyrelsen har afholdt bestyrelsesmøde den 17. januar 2013.
Hent referatet her.

Realkreditankenævnet har genoptaget foreningens klage over låneomlægningen i 2007.
Foreningens svar
Nykredits bilag A
Nykredits bilag D
Den tyske højesterets dom

Fredag den 18. januar 2013 er der afsagt to domme i Højesteret, som vil få betydning for de andele, der er handlet efter foreningens stiftelse og som ligger i retssag. I den ene sag er administator blevet dømt.
Sag 365-11
Sag 97-12