Archive for marts, 2013

Generalforsamling 21. marts 2013

tirsdag, marts 19th, 2013

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Pyramiden på Skolen på Duevej.

Indkaldelse til generalforsamling

Forslag til vedtægtsændringer

Bestyrelsens bemærkninger til forslag til vedtægtsændringer

Fuldmagt generalforsamling

Nykredit har den 21. marts 2013 kl. 16.25 gjort indsigelse mod forslagene til vedtægtsændringer:

Carsten Ceutz 1. brev til bestyrelsen