Archive for april, 2013

Ordinær generalforsamling 23. april 2013

torsdag, april 4th, 2013

SIDSTE NYT
Referat af ordinær generalforsamling 23. april 2013

DEN ØKONOMISKE TILLIDSMANDS BUDGET FOR 2012 OG 2013
På generalforsamlingen blev der udtrykt ønske om en sammenligning mellem den økonomiske tillidsmands budget, som fremlagt i Skifteretten, og administrators budgetskøn for 2012 og 2013.

Administrator contra KPMG 2012
Administrator contra KPMG 2013

INDKALDELSE, DAGSORDEN OG BILAGSMAERIALE TIL DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING
Indkaldelse og dagorden (2 sider)
Bilagsmateriale (40 sider)

Nykredits advokat har fremsendt et nyt brev til bestyrelsen.
Carsten Ceutzs 2. brev til bestyrelsen

Bestyrelsen har efter modtagelsen af Carsten Ceutz’ første brev (se nedenfor) fået udarbejdet et responsum.
Responsum til bestyrelsen

LEGIONELLA I VANDRØRERNE
Bestyrelsen har fået foretaget en analyse af forekomsten af legionellebakterier i ejendommens varmtvandsledninger. I første omgang kun i nr. 4 (hvor fjernvarmen kommer ind i ejendommen) og i nr. 28, der har problemer med forsyning af varmt vand. Analysen, der er foretaget på et akkrediteret bioteknologisk laboratorium, viser at der er lav forekomst af legionellabakterier i Duevej nr. 4 og høj forekomst i Duevej nr. 28. Bestyrelsen har derfor bedt DEAS om – sammen med viceværten – hurtigst muligt at udarbejde en plan for fjernelse/reduktion af legionellabakterier i ejendommens varmtvandssystem.

Analyse af forekomsten af legionellabakterier

Huslejenævnets afgørelse om varmt vand i nr. 28

Referat af møde i bestyrelsen for AB Duegården 4. april 2013