Archive for maj, 2013

Ekstraordinær generalforsamling 4. juni 2013

søndag, maj 26th, 2013

Generalforsamling den 30. maj 2013 aflyses.
Istedet afholdes generalforsamling den 4. juni 2013.

Til
andelshaverne

Samtidig med at vi førte forhandlinger med Nykredit om mulige løsninger på foreningens økonomi, har Nykredit den 7. maj 2013 – uden at orientere foreningen – anmodet Fogedretten på Frederiksberg om overtagelse af foreningens ejendom til brugeligt pant.

Med henblik på at vurdere den nye situation har bestyrelsen besluttet at aflyse den indkaldte ekstraordinære generalforsamling den 30. maj og indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 4. juni 2013 kl. 18:00 i Pyramiden, med samme dagsorden og materiale som blev udsendt den 22. maj 2013.

Bestyrelsen opfordrer alle andelshavere til at møde op på den ekstraordinære generalforsamling tirsdag den 4. juni 2013 kl. 18:00 i Pyramiden.

Med venlig hilsen
bestyrelsen

Nykredits anmodning om at tage AB Duegårdens ejendom til brugeligt pant

SIDSTE NYT
Folketinget afgiver den 29. maj 2013 betænkning over lovforslag 191 om andelsboliger mv. Se Folketingets hjemmeside, hvor bl.a. svar på dette spørgsmål kan findes: “Spm. om at såfremt en andelsboligforening sælger sin ejendom, kan de andelshavere, der ønsker at fortsætte som lejere, ikke påtvinges moderniseringer efter boligreguleringslovens § 5 stk. 2, til ministeren for by, bolig og landdistrikter”.

By- og Boligudvalgets høring 23. april 2013 om swap i andelsboligforeninger
Se høringen i By- og Boligudvalget på Folketingets hjemmeside (video)
Indlæg om AB Duegården på høringen

Ekstraordinær generalforsamling 30. maj 2013

søndag, maj 12th, 2013

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling den 30. maj 2013 kl. 18:00 i Pyramiden, Skolen på Duevej.

På baggrund af underskudsgivende drift i 2012, forkastelse af årsrapporten for 2012 og forkastelse af budgetforslaget for 2013 foreslår bestyrelsen, at generalforsamlingen kaster håndklædet i ringen, opløser foreningen og træder i likvidation. Foreningen er uden fremtid, uden Nykredits aktive medvirken til at løse de økonomiske problemer.
Indkaldelse
Bestyrelsens orientering til andelshaverne

Nykredit optrapper konflikten. Sædvanen tro har Nykredit sendt foreningen nye advokatbreve før afholdelsen af generalforsamlingen. I et brev til beboerne i ejendommen orienterer Nykredit om, at man har sendt en anmodning til Fogedretten på Frederiksberg om at overtage ejendommen til brugeligt pant.
Nykredits brev til beboerne 23. maj 2013
Nykredits/Carsten Ceutz brev til Fogedretten 7. maj 2013

MØDE MED NYKREDIT
På den ordinære generalforsamling, den 23. april 2013, blev det besluttet at søge afholdt møde med Nykredit. Finn Jepsen, der er foreningens advokat, har skrevet et brev til Nykredit, der beskriver foreningens økonomiske situation.
Finn Jepsens brev til Nykredit

BESTYRELSESMØDE
Bestyrelsen har afholdt konstituerende bestyrelsesmøde.
Referat af bestyrelsesmøde den 8. maj 2013

LEGIONELLA
Guldager foretager gennemskylning af rørsystemet for varmt vand den 10. juni og nogle dage frem. Lejlighederne vil være uden varmt vand i den pågældende periode. Orientering vil blive opsat i opgangene.
Mistanke om legionella hos spædbarn i nr. 28 er afkræftet.
Guldagers forslag til hævning af temperatur og gennemløb af varmt vand