Archive for juni, 2013

AB Duegården under likvidation

mandag, juni 17th, 2013

Foreningens generalforsamling vedtog tirsdag den 4. juni 2013 med stemmerne 90 mod 18 at opløse foreningen. Bestyrelsen er fratrådt og de valgte likvidatorer, advokat Per Hald, Brandt & Lauritzen, og statsautoriseret revisor Hanne Sandersen, Sandersen Consult, er trådt ind.

Endeligt referat af generalforsamlingens møde 4. juni 2013.