Archive for oktober, 2013

Realkreditankenævnet genbehandler lånesagen + swap

mandag, oktober 21st, 2013

Realkreditankenævnet meddelte den 12. august 2013 at nævnet nu har kompetance til at behandle hele sagen om foreningens låneomlægning i 2007 inklusiv swap. Det nye i sagen er de senere fremkomne oplysninger om swapaftalens negative startværdi på 5,25 mio. kr. til ugunst for foreningen.

Foreningens bemærkninger er forsynet med et redigeret sammendrag af Finn Lynge Jepsens indlæg i Østre Landsret den 20. august 2013. Der gives en beskrivelse af bankernes forretningsmodel. Modellen går ud på at lokke lejere til at overtage den udlejningsejendom de bor i til en høj pris (den såkaldte ”markedspris”) og at stille finansiering til rådighed på grundlag af optimistiske stiftelsesbudgetter, der giver luft til at finansiere den høje købspris. Det er i sælgerens interesse, det er i de stiftende advokaters interesse og det er i bankernes interesse. For de tidligere lejere er sagerne – indtil nu – endt med, at de sidder som andelshavere i en værdiløs lejlighed til en boligafgift der er 2 – 3 gange større end den oprindelige husleje og har eventuelt pådraget sig en gæld. De er nu uden lejelovens beskyttelse og dermed reelt retsløse, som det fremgår af AB Duegårdens bemærkninger til Realkreditankenævnet.

AB Duegårdens bemærkninger, 30. august 2013

Bilag:
Beregning af startværdi på swap
Markedsværdi af swap fra juni 2007 til februar 2013
Markedsværdi af swap marts 2013
Markedsværdi af swap april 2013

Dansk oversættelse af beregning af analysen af beregning af startværdi på swap

Link:
Børsen: Nykredit skjulte milliongebyr på katastrofalt lån

Nykredits udtalelse IV, 13. september 2013

AB Duegårdens udtalelse, 27. september 2013

Nykredits udtalelse V, 11. oktober 2013

Realkreditankenævnets sekretariat oplyser, at nævnet træffer afgørelse i sagen på møde i november måned.

AB Bangsbohus har indgivet begæring om konkurs

torsdag, oktober 3rd, 2013

Likvidatorerne i AB Bangsbohus har indgivet begæring om konkurs. Foreningen står i samme situation som AB Duegården og mange andre andelsboligforeninger. Konkursbegæringen og det kommende forløb i Skifteretten og ved andre domstole er derfor af stor interesse for andelshaverne i AB Duegården.

Hent og læs Advokat Finn Lynge Jepsens konkursbegæring

Dommer Torben Kuld Hansen har besluttet, at Skifteretten i København ikke er inhabil