Archive for maj, 2014

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERAL-FORSAMLING 3. JUNI 2014 KL. 18.00

mandag, maj 19th, 2014

Til
andelshaverne
i A/B Duegården i likvidation

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 3. juni 2014 kl. 18.00, i Pyramiden, Skolen på Duevej.

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent.
2. Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskab og andelskroneværdi.
3. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om en eventuel ændring af boligafgiften, jf. vedtægternes § 27, stk. 2.
4. Eventuelt.

Årsregnskab for 2013 og budget for 2014 er tidligere fremsendt umiddelbart inden den ordinære generalforsamling, jf. vedlagte referat af den afholdte ordinære generalforsamling den 30. april 2014.

Du/I opfordres til at give møde under den ekstraordinære generalforsamling. Såfremt du/I skulle være forhindret, kan du/I give skriftlig fuldmagt til en anden myndig person, jf. vedtægternes § 26, stk. 4.

Med venlig hilsen

Hanne Sandersen og Per Hald
Likvidatorer i A/B Duegården

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 3. juni 2014
Referat af ordinær generalforsamling 30. april 2014
Årsrapport 2013
Budget 2014

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 30. APRIL 2014

mandag, maj 19th, 2014

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 30. april 2014
Årsrapport 2013
Budget 2014