Archive for august, 2014

LIKVIDATORERNE HAR INDGIVET BEGÆRING OM KONKURS (opdateret)

onsdag, august 20th, 2014

Likvidatorerne i AB Duegården har 3. juni 2014 indgivet begæring om konkurs til Skifteafdelingen i Sø- og Handelsretten, København.

Klik her og hent konkursbegæringen.

Den 24. juni 2014 fastslog Højesteret, at Skifteafdelingens eneste dommer, Torben Kuld Hansen, er inhabil på grund af hans udtalelser til pressen og Folketingets Retsudvalg.

Chefen for Sø- og Handelsretten i København, præsident Henrik Rothe, traf den 27. juni beslutning om selv at behandle sagerne. Senere fandt han ud af, at han selv var inhabil i sagen vedrørende AB Bangsbohus på Peter Bangsvej, da han plejede selskabelig omgang med Danske Banks advokat.

For at undgå enhver mistanke om inhabilitet og for at fjerne mistilliden til retsvæsnet skrev advokat Finn Jepsen den 11. juli 2014 til Henrik Rothe og foreslog, at sagerne blev behandlet af en såkaldt sættedommer, som er ansat udenfor Sø- og Handelsretten.

Brev dateret 11. juli 2014 fra advokat Finn Jepsen til retspræsident Henrik Rothe

“Det er et samlet ønske, at man på grund af sagernes væsentlige betydning for parterne, de meget tætte sammenhænge, der er mellem sagerne indbyrdes og for at undgå enhver tvivl og fortsatte berettigede eller uberettigede spørgsmål om upartiskhed, at retten i hvert fald i sagerne om A/B Duegården og A/B Bangsbohus beklædes af en egentlig sættedommer, som er ansat uden for Sø- og Handelsretten.”

Den 12. august 2014 afsagde Henrik Rothe følgende kendelse:

“Jeg, retspræsident Henrik Rothe, viger ikke mit sæde i denne sag.”

Retspræsident Henrik Rothes kendelse dateret 12. august 2014