Archive for december, 2014

AB DUEGÅRDEN UNDER KONKURS DECEMBER 2014

tirsdag, december 23rd, 2014

Skifterettens kendelse om A/B Duegårdens konkurs

Advokat Carsten Ceutz’ brev til Østre Landsret om forlængelse af frist for afgivelse af kæreskrift fra Nykredit

SØ- OG HANDELSRETTEN FREMMER FORENINGENS KONKURSBEGÆRING

fredag, december 19th, 2014

Sø- og Handelsrettens kendelse den 19. december 2014

A/B DUEGÅRDENS EGEN BEGÆRING OM KONKURS – AFGØRELSEN OFFENTLIGGØRES 19. DECEMBER KL. 10:00

tirsdag, december 16th, 2014

Til andelshaverne

A/B Duegårdens egen begæring om konkurs blev behandlet ved et forberedende retsmøde den 15. september 2014 i Sø- og Handelsretten ved Retspræsident Henrik Rothe.

Sagen blev berammet til behandling i Sø- og Handelsretten den 2. december 2014 kl. 9.30-15.30.

Nykredits advokat, Carsten Ceutz, har en frist på 14 dage til at fremkomme med processkrift og herefter er der yderlige 14 dage til at udveksle påstandsdokumenter. Skriftudviklingen påregnes afsluttet sidst i oktober.

Dokumenterne vil blive lagt her på hjemmesiden, til orientering for andelshaverne.

Venlig hilsen

Likvidatorerne i A/B Duegården
Advokat Per Hald
Statsautoriseret Revisor Hanne Sandersen
Den 17. september 2014

___________________________________________

DOKUMENTER

3. juni 2014 – A/B Duegårdens egenbegæring om konkurs
Bilag til A/B Duegårdens egenbgæring om konkurs
DTZ Vurderingsrapport A/B Duegården – 235 mio. kr.

29. september 2014 – Nykredits 1. indlæg
Bilag til Nykredits 1. indlæg

31. oktober 2014 – Nykredits påstandsdokument

31. oktober 2014 – Likvidatorernes sammenfattende processkrift og påstands-dokument med bilag

Brev til Sø- og Handelsretten, 24/11-2014, fra Carsten Ceutz/Nykredit
Bilag 24
Bilag 25
Bilag 26

Program for skifterettens behandling 2. december 2014

SENESTE DOKUMENT
Udskrift af retsbogen for 2. december 2014