Archive for juni, 2015

A/B DUEGÅRDEN UNDER KONKURS

torsdag, juni 4th, 2015

Direkte link: www.ab-i-krise.dk og AB i krise på Facebook

9. – 10. juni 2015 – ændring af mødested
Retsmøde i Østre Landsret, Hovedbygningen, Retssal nr. 3, Bredgade 59, tirsdag den 9. juni og onsdag den 10. juni 2015, begge dage kl. 9:30.

4. juni 2015
Nykredits påstandsdokument
Andelsboligforeninges sammenfattende processkrift og påstandsdokument
Tidsplan
I forhold til sagens behandling i Skifteretten i december 2014 skal der afhøres yderligere to vidner.
Foreningens advokat, Finn Lynge Jepsen, ønsker at afhøre foreningens tidligere administrator, advokat Nicolai Giødesen.
Nykredits advokat, Ole Spiermann, ønsker at afhøre andelshaver og tidligere bestyrelsesmedlem Lasse Dahlberg.

Den 3. juni 2015
Udskrift af Østre Landsrets retsbog

1. juni 2015
Andelsboligforeningers retsstilling i konkurs – Rekonstruktion under konkursbehandling?
En række andelsboligforeninger stiftet i perioden 2005-2008 er i dag økonomisk nødlidende, hvilket har rejst en række insolvensretlige spørgsmål. Et af disse er, om kurator, uden andelshavernes samtykke, kan forsøge at rekonstruere en andelsboligforening, der er taget under konkursbehandling. Dette spørgsmål undersøges i denne artikel.
Af ph.d.-stipendiat Niels Henning Lund Nørmølle, Juridisk Institut, Aarhus Universitet.

A/B Duegården er omtalt i note 43.
Gengivelse af artiklen sker fra TBB 2015.75 med tilladelse fra Karnov Group Denmark A/S.

29. maj 2015
Processkrift A
Udarbejdet af advokat Finn Lynge Jepsen, ​Elmann Advokatpartnerselskab

Der er en fejl i brevet. Advokat Nicolai Giødesen var fast advokat for Nykredit på realkreditinkassosager i Taarnby-kredsen på tidspunktet for stiftelsen af A/B Duegården og ikke, som det fremgår af brevet, for A/B Bangsbohus.
Bilag 41
Bilag 42

22. maj 2015
Kæreduplik fra den opløste andelsboligforening.
Udarbejdet af advokat Finn Lynge Jepsen, ​Elmann Advokatpartnerselskab

Bilag 37 – 40

18. maj 2015
Flere bilag fra Nykredit Bank A/S og Nykredit Realkredit A/S

27. april 2015
Nykredits kærereplik.
Udarbejdet af advokat Ole Spiermann, advokatfirmaet Bruun & Hjele (87 sider)

Bilag til kærereplik (A3 format)

27. marts 2015
Kæresvarskrift fra den opløste andelsboligforening.
Udarbejdet af advokat Finn Lynge Jepsen, ​Elmann Advokatpartnerselskab (27 sider)

Bilag 27 – 36 (13 Mb)
Bilag 31 (regneark)

12. februar 2015
Nykredits processkrift. Udarbejdet af advokat Ole Spiermann, advokatfirmaet Bruun & Hjele (52 sider/17Mb)
Bilag (60 Mb) kan downloades her
Bilag AÆ
Bilag AL
Bilag AX
Bilag AY
Bilag AW
Bilag AÅ
Bilag AÆ

3. februar 2015
Indbydelse til orienteringsmøde for de tidligere andelshavere i A/B Duegården.
Orienteringsmøde for tidligere andelshavere i A/B Duegården under konkurs
Kontaktoplysninger

2. februar 2015
Nykredits kære af konkursdekretet behandles i Østre Landsret den 9. – 10. juni 2015. Nykredits advokat har fået frist til fredag den 13. februar 2015 til at komme med sit kæreskrift.

9. januar 2015
Nykredit har antaget en ny afvokat, Ole Spiermann, Bruun & Hjejle, til sammen med advokat Carsten Ceutz at fremføre sine synspunkter i Nykredits kære af skifterettens afgørelse om at fremme A/B Duegårdens konkursbegæring. Nykredit har anmodet om frist til den 30. januar 2015 til at fremkomme med et uddybende kæreskrift.
Brev fra Nykredits advokat til Østre Landsret, dateret 7. januar 2015
Kurators cirkulæreskrivelse nr. 2

Udklip fra Statstidende 23. december 2014 (klik på billedet)
statstidende-23dec2014-ab-duegarden

19. december 2014
Kurator skriver til andelshavere og lejere i A/B Duegården, at der fortsat skal indbetales boligafgift/leje som hidtil. Kurator gør opmærksom på, at manglende indbetaling vil være misligeholdelse, som vil blive gjort gældende af konkursboet.
Kurators brev 19. december 2014 til andelshavere og lejere
Kurators cirkulæreskrivelse nr. 1