Archive for august, 2015

Nykredits seneste tilsagn

onsdag, august 26th, 2015

Nykredits seneste tilsagn til A/B Duegården under likvidation (klik for at hente pdf-dokument)

SAGEN I PROCESBEVILLINGSNÆVNET

tirsdag, august 25th, 2015

A/B Duegården ansøgte den 13. juli 2015 Procesbevillingsnævnet om tilladelse til 3. instansbehandling, dvs. mulighed for at kære Østre Landsrets ophævelse af konkursen til Højesteret.

A/B Duegårdens ansøgning om 3. instansbevilling, 13. juli 2015.
Bilag 1 – 7 til A/B Duegårdens ansøgning.

Den 15. juli 2015 kvitterede Procesbevillingsnævnet for modtagelsen.
Procesbevillingsnævnet kvitterer for modtagelse.

Da Skifteafdelingen i Sø- og Handelsretten i december 2014 afsagde konkursdekret over A/B Duegården, udtalte Nykredits kreditdirektør Steen Munk til Politiken: “Vi er overrasket over dommens udfald, der har stor principiel betydning for Nykredit, og for hvordan vi ser finansieringen inden for andelsboligområdet. Og det er derfor, vi har kæret kendelsen til landsretten”.

Nykredit (realkredit og bank) protesterede overfor Procebevillingsnævnet mod A/B Duegårdens ansøgning om at måtte indbringe sagen for Højesteret. Procesbevillingsnævnet tillagde ikke protesten betydning.

I indsigelsen fremfører Nykredits advokat, Ole Spiermann, bl.a., at “sagen ikke indeholder juridiske spørgsmål af principiel karakter”.

Nykredits indsigelse, 30. juli 2015.

Den 19. august 2015 meddelte Procesbevillingsnævnet tilladelse til at kære Østre Landsrets kendelse til Højesteret.
Procesbevillingsnævnets afgørelse.