Archive for oktober, 2015

Informationsbrev nr. 8 fra likvidatorerne

fredag, oktober 30th, 2015

FRA LIKVIDATORERNE I A/B DUEGÅRDEN I LIKVIDATION

Hermed skal likvidatorerne fremkomme med følgende:

SUSPENSION AF GENUDLEJNING, OVERDRAGELSER OG SALG

Da andelsboligforeningen blev taget under konkursbehandling den 19. december 2014 valgte kurator at suspendere genudlejning af ledige lejemål ligesom overdragelser og salg af andelsboliger blev sat i bero. Som bekendt blev konkursbehandlingen ophævet den 3. juli 2015, hvorefter foreningen fortsat er i likvidation.

Spørgsmålet om hvorvidt andelsboligforeningen skal tages under konkursbehandling er nu berammet til hovedforhandling i Højesteret den 11. – 12. april 2016. Under hensyntagen til at dette er under ni måneder efter ophævelsen af konkursdekretet, er det likvidatorernes vurdering, at det vil være uhensigtsmæssigt at ændre den nuværende suspension af genudlejning, overdragelser og salg, som har været gældende siden den 19. december 2014.

Der vil således ikke blive genudlejet, godkendt overdragelser eller salg af nye andele før, at Højesteret har taget endelig stilling til, hvorvidt andelsboligforeningen skal tages under konkursbehandling eller ikke.

Vi skal beklage den ulejlighed dette måtte medføre for personer, der havde forventninger om en indflytning i ovennævnte periode.

København den 30. oktober 2015

Hanne Sandersen og Per Hald

Hent informationsbrevet her