Archive for marts, 2017

Orientering fra kurator

fredag, marts 24th, 2017

Statusoversigter og redegørelser i medfør af konkurslovens § 125 stk. 2 (klik og hent).

Cirkulæreskrivelse 4, 24. marts 2017

Cirkulæreskrivelse 3, 23. september 2016

Cirkulæreskrivelse 2, 15. juni 2016

Cirkulæreskrivelse 1, 26. maj 2016

SPØRGSMÅL TIL OG SVAR FRA KURATOR

mandag, marts 13th, 2017

13. marts 2017

Til Thomas Dahl Fredslund
(tfr@mazanti.dk)

På vegne af andelshavere i AB Duegården vil vi gerne have oplyst, hvornår næste orientering fra kurator udsendes.

Der er tillige ønske om at blive orienteret om, hvordan salget af AB Duegårdens ejendom forløber og – hvis der ikke i nær fremtid sker noget salg – hvad der så skal ske med de 20-25 lejligheder, der har stået tomme i lang tid.

Endelig er der fremkommet et spørgsmål om bytte af andele – er vedtægterne sat ud af kraft eller er bytte muligt?

Venlig hilsen

Bent Schmidt-Nielsen og Lasse Larsen

———————————————————————————
16. marts 2017

Kære Bent Schmidt-Nielsen og Lasse Larsen,

Næste cirkulæreskrivelse til konkursboets fordringshavere udsendes senest den 26.marts 2017.

Arbejdet med at få bortsolgt ejendommen er gået i gang, og konkursboet har i den forbindelse indgået aftale med en mægler, som målrettet henvender sig til potentielle købere af ejendommen. Det er vores forventning, at en aftale om salg vil være indgået medio 2017, men vi beder om beboernes tålmodighed, hvis det måtte vise sig at tage lidt længere tid.

For så vidt angår andelshaveres eventuelle ønske om indbyrdes bytte af lejlighed, er de pågældende velkomne til at rette deres forespørgsel til DEAS, hvorefter kurator i samråd med Nykredit vil tage stilling til forespørgslen.

Med venlig hilsen / Yours sincerely

Thomas Dahl Fredslund
Advokat (L) | Attorney-at-law
Associeret partner | Associate partner

dir +45 3319 3721
mob +45 2613 9960

Mazanti-Andersen Korsø Jensen
AdvokatPartnerselskab
Amaliegade 10
DK-1256 København K
Danmark

tel +45 3314 3536
mazanti.dk