Rekonstruktørerne blokerer generalforsamling-ens beslutning om tilpasning af boligafgiften til den omkostningsbestemte husleje

Foreningens administrator har den 23. januar 2012 sendt brev til samtlige andelshavere i AB Duegården under rekonstruktion, hvoraf det fremgår, at “Rekonstruktørerne i A/B Duegården under rekonstruktion mener ikke, at forslaget om nedsættelse af boligafgiften, som blev sendt til afstemning på den ekstraordinære generalforsamling den 9. januar 2012, kan gennemføres, da forslaget er usagligt og ikke har haft den fornødne klarhed, og at der ikke foreligger det fornødne flertal for at træffe en sådan beslutning (hvis den kan træffes). Derudover kan rekonstruktørerne, under henvisning til Konkurslovens § 12, stk. 6, ikke tiltræde beslutningen om nedsættelse af boligafgiften. Administrator er derfor blevet instrueret om at opkræve boligafgiften som hidtil.”

Administrators brev til andelshaverne (klik her).

Kommentarer er lukkede.