Næste møde i Skifteretten afholdes den 29. februar 2012 kl. 9:30

Den 18. januar 2012 henvendte Interesseforeningens advokat sig til skifteretten og meddelte, at et kvalificeret flertal blandt andelshaverne havde nedstemt rekonstruktørernes rekonstruktionsplan, der blev vedtaget i Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling den 28. september 2011.

Interesseforeningens henvendelse til Skifteretten 18. januar 2012 (klik her)

Den 26. januar 2012 meddelte rekonstruktørerne, at man ville fremlægge et budgetforslag, der viste at andelsboligforeningen var solvent. I brevet oplyste rekonstruktørerne desuden, at de indenfor en uge ville fremkomme med bemærkninger til Interesseforeningens brev ovenfor. Disse bemærkninger er ikke modtaget.

Rekonstruktørernes brev til Skifteretten den 26. januar 2012 (klik her)

Skifteretten konkluderede den 8. september 2011 (alle dokumenterne kan læses på denne hjemmeside) at begge parter var enige i, at A/B Duegården var insolvent.

Spørgsmålet er derfor: hvad er der sket siden sommeren 2011 som har ført til at A/B Duegården nu er blevet solvent? For at få belyst dette spørgsmål har Interesseforeningens advokat skrevet til rekonstruktørerne og anmodet om en driftsstatus.

Interesseforeningens advokat anmoder den 27. januar 2012 rekonstruktørerne om en status (klik her)

Kommunikation er ikke rekonstruktørernes stærke side. Heller ikke sagfører Lars Skanvig, som er udpeget af andelsboligforeningen, har informeret andelsboligforeningen eller Interesseforeningen. Det er derfor på nuværende tidspunkt fortsat et mysterium, hvordan andelsboligforeningen kan være blevet solvent – og hvis, så især hvor længe.

Dommeren i Sø- og Handelsretten indkalder til møde 29. februar 2012 kl. 9:30. Dommeren regner med, at der forinden kommer et processkrift fra rekonstruktørene (klik her)

Interesseforeningens forventninger er lidt større end et processkrift. Der bør også være et troværdigt og velunderbygget budget for en længere periode. Der er indtil videre ikke fremkommet nye oplysninger, som ændrer på, at gælden er dobbelt så stor som ejendommens værdi, at boligydelserne vil stige voldsomt og at afdragstiden for gælden er omkring 60 år. Ingen ville købe et nyt hus på de vilkår.

Kommentarer er lukkede.