Ekstraordinær generalforsamling 30. maj 2013

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling den 30. maj 2013 kl. 18:00 i Pyramiden, Skolen på Duevej.

På baggrund af underskudsgivende drift i 2012, forkastelse af årsrapporten for 2012 og forkastelse af budgetforslaget for 2013 foreslår bestyrelsen, at generalforsamlingen kaster håndklædet i ringen, opløser foreningen og træder i likvidation. Foreningen er uden fremtid, uden Nykredits aktive medvirken til at løse de økonomiske problemer.
Indkaldelse
Bestyrelsens orientering til andelshaverne

Nykredit optrapper konflikten. Sædvanen tro har Nykredit sendt foreningen nye advokatbreve før afholdelsen af generalforsamlingen. I et brev til beboerne i ejendommen orienterer Nykredit om, at man har sendt en anmodning til Fogedretten på Frederiksberg om at overtage ejendommen til brugeligt pant.
Nykredits brev til beboerne 23. maj 2013
Nykredits/Carsten Ceutz brev til Fogedretten 7. maj 2013

MØDE MED NYKREDIT
På den ordinære generalforsamling, den 23. april 2013, blev det besluttet at søge afholdt møde med Nykredit. Finn Jepsen, der er foreningens advokat, har skrevet et brev til Nykredit, der beskriver foreningens økonomiske situation.
Finn Jepsens brev til Nykredit

BESTYRELSESMØDE
Bestyrelsen har afholdt konstituerende bestyrelsesmøde.
Referat af bestyrelsesmøde den 8. maj 2013

LEGIONELLA
Guldager foretager gennemskylning af rørsystemet for varmt vand den 10. juni og nogle dage frem. Lejlighederne vil være uden varmt vand i den pågældende periode. Orientering vil blive opsat i opgangene.
Mistanke om legionella hos spædbarn i nr. 28 er afkræftet.
Guldagers forslag til hævning af temperatur og gennemløb af varmt vand

Kommentarer er lukkede.