Ekstraordinær generalforsamling 4. juni 2013

Generalforsamling den 30. maj 2013 aflyses.
Istedet afholdes generalforsamling den 4. juni 2013.

Til
andelshaverne

Samtidig med at vi førte forhandlinger med Nykredit om mulige løsninger på foreningens økonomi, har Nykredit den 7. maj 2013 – uden at orientere foreningen – anmodet Fogedretten på Frederiksberg om overtagelse af foreningens ejendom til brugeligt pant.

Med henblik på at vurdere den nye situation har bestyrelsen besluttet at aflyse den indkaldte ekstraordinære generalforsamling den 30. maj og indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 4. juni 2013 kl. 18:00 i Pyramiden, med samme dagsorden og materiale som blev udsendt den 22. maj 2013.

Bestyrelsen opfordrer alle andelshavere til at møde op på den ekstraordinære generalforsamling tirsdag den 4. juni 2013 kl. 18:00 i Pyramiden.

Med venlig hilsen
bestyrelsen

Nykredits anmodning om at tage AB Duegårdens ejendom til brugeligt pant

SIDSTE NYT
Folketinget afgiver den 29. maj 2013 betænkning over lovforslag 191 om andelsboliger mv. Se Folketingets hjemmeside, hvor bl.a. svar på dette spørgsmål kan findes: “Spm. om at såfremt en andelsboligforening sælger sin ejendom, kan de andelshavere, der ønsker at fortsætte som lejere, ikke påtvinges moderniseringer efter boligreguleringslovens § 5 stk. 2, til ministeren for by, bolig og landdistrikter”.

By- og Boligudvalgets høring 23. april 2013 om swap i andelsboligforeninger
Se høringen i By- og Boligudvalget på Folketingets hjemmeside (video)
Indlæg om AB Duegården på høringen

Kommentarer er lukkede.