AB Duegården under likvidation

Foreningens generalforsamling vedtog tirsdag den 4. juni 2013 med stemmerne 90 mod 18 at opløse foreningen. Bestyrelsen er fratrådt og de valgte likvidatorer, advokat Per Hald, Brandt & Lauritzen, og statsautoriseret revisor Hanne Sandersen, Sandersen Consult, er trådt ind.

Endeligt referat af generalforsamlingens møde 4. juni 2013.

Kommentarer er lukkede.