ØSTRE LANDSRET: A/B DUEGÅRDEN ER SOLVENT

Klik her for at hente Østre Landsrets kendelse

Foreningen er blevet fanget mellem to konfliktende regelsæt. Foreningen kan ikke opløses solvent efter forenings- og selskabsretlige regler, da foreningen efter disse regler er insolvent. Foreningen kan heller ikke opløses som insolvent efter konkurslovens regler, da Østre Landsret nu finder, at foreningen er solvent. Dermed kan foreningen ikke opløses efter gældende dansk ret.

Det fremgår af Østre Landsrets afgørelse, at solvensen er opstået helt for nylig på grundlag af Nykredits påstandsdokument den 4. juni 2015 og kreditdirektør Steen Munks vidneforklaring i Østre Landsret den 9. juni 2015.

Bortset fra spørgsmålet om manglende solvens har Østre Landsret ikke omgjort Skifterettens afgørelse fra 19. december 2014. En andelsbolig kan bl.a. således have retlig interesse i konkurs, selv på trods af den finansielle sektors modstand.

Østre Landsrets afgørelse løser ikke A/B Duegårdens problemer og der vil blive søgt om 3. instansbevilling, så sagen kan forelægges for Højesteret.

A/B Duegården er herefter fortsat under likvidation.

Kommentarer er lukkede.