Højesteretssagen 11.-12. april 2016

Nedenfor alle dokumenter til højesteretssagen, som er udvekslet mellem advokaterne.
Bemærk: de nyeste dokumenter er nederst.

Herefter udarbejder advokaterne hver deres påstandsdokument og en bilagssamling, som fremlægges for højesteret.

1. september 2015 – A/B Duegården
Kæreskrift til Højesteret (med bilag 44 – 48)
Følgebrev

10. september 2015 – Højesteret
Højesteret meddeler, at Nykredits svarskrift skal foreligge den 24. september 2015.

25. september 2015 – Nykredit A/S
Nykredits kæresvarskrift, dateret 24. september 2015

18. november 2015 – A/B Duegården
Finn Lynge Jepsens følgebrev til Højesteret
A/B Duegårdens kærereplik
Bilag 49 – 74

17. december 2015 – Nykredit A/S
Ole Spiermanns duplik
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Bilag 4

14. januar 2016 – A/B Duegården
Finn Lynge Jepsens processkrift 1 til Højesteret
Bilag 75 – 83

29. januar 2016 – Nykredit A/S
Ole Spiermanns processkrift A med bilag DN – DR

Kommentarer er lukkede.