Højesteret afsiger alligevel ikke sin sin kendelse tirsdag den 26. april 2016 kl. 12:00. Afgørelsen er udsat på ubestemt tid.


UDSKRIFT
AF
HØJESTERETS RETSBOG

(klik og hent)

Mandag den 25. april 2016 kl. 14.00 blev retten sat på sædvanligt sted i offentligt retsmøde.

Retten beklædtes af højesteretsdommerne Poul Søgaard, Niels Grubbe, Marianne Højgaard Pedersen, Jon Stokholm, Henrik Waaben, Jan Schans Christensen og Jens Kruse Mikkelsen, førstnævnte som retsformand. Protokolsekretær Sara Fuglsang-Philip.

Der foretoges

Sag 189/2015
(1. afdeling)

A/B Duegården i likvidation
(advokat Finn Lynge Jepsen)

mod

Nykredit Bank A/S og
Nykredit Realkredit A/S
(advokat Ole Spiermann for begge)

Ingen mødt eller tilsagt.

Ved hovedforhandlingens afslutning tilkendegav retsformanden, at kendelse i sagen ville blive afsagt tirsdag den 26. april 2016 kl. 12.00. Det har imidlertid ikke været muligt at færdiggøre behandlingen af sagen inden for denne frist. Parterne vil snarest få nærmere meddelelse om, hvornår afgørelsen kan forventes truffet.

Sagen udsat.

Retten hævet.

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Højesteret, den 25. april 2016.

Inge Merete Appel
kontorfuldmægtig

Kommentarer er lukkede.