NYKREDIT REALKREDITS REAKTION PÅ DOMMEN – INGEN REAKTION FRA NYKREDIT BANK

Til pressen
11. maj 2016

Reaktion på Højesterets dom

Højesteret har i dag afsagt kendelse i sagen mellem A/B Duegården i likvidation og Nykredit Bank A/S og Nykredit Realkredit A/S. Højesteret har slået fast, at A/B Duegården under de konkrete omstændigheder er insolvent og dermed kan gå konkurs.

Nykredits direktør for Retail, Henrik Rasmussen udtaler om dommen:

– Denne sag har for os handlet om at skabe klarhed. Vi havde håbet at få afklaret, hvorvidt man som andelsboligforening kan erklære sig konkurs, når man kan betale sine udgifter. Dette har vi ikke fået afklaret.

– Højesteret har foretaget en konkret afgørelse – ikke en principiel. Vi har ment, at foreningen kan afholde sine udgifter, da vi har givet tilsagn, der sikrer dette. I den konkrete sag har et flertal i Højesteret fundet det nødvendigt, at A/B Duegården skulle acceptere Nykredits tilsagn, hvilket foreningen ikke har gjort. Dermed er foreningen insolvent og kan gå konkurs. Det tager vi til efterretning.

– Vi er ærgerlige over, at sagen skulle komme hertil. Det siger sig selv, at det ikke er godt at mødes med sine kunder i retten. Nu bliver der udpeget en kurator, og A/B Duegården går konkurs. Vi skal så have en dialog med kurator om, hvordan en konkurs bliver gennemført på den bedst mulige måde. Det her er en sag, der har strakt sig over flere år, og vi har forståelse for, at det lange forløb har været udfordrende for beboerne i A/B Duegården. Vi håber, at sagen nu kan blive afsluttet på den bedst mulige måde for alle parter.

– Med dagens kendelse er der fortsat usikkerhed om i hvilket omfang, man som långiver har sikkerhed for at få de penge igen, man låner ud til andelsboligforeninger. Vi vil nu analysere på, hvad det betyder for vores långivning på området.

– Dagens kendelse vil ikke føre til yderligere nedskrivninger eller reservationer. Vi har allerede indført en forsigtig regnskabspraksis på området og reserveret til denne sag.

For flere oplysninger kontakt 44 55 14 96.

Nykredit Realkredit A/S
Kalvebod Brygge 1-3
Nykredit Realkredit A/S
CVR-nr. 12 71 92 80
1780 København V
Tlf. 44 55 10 00
www.nykredit.dk

Hent Nykredits pressemeddelelse her

2 svar til “NYKREDIT REALKREDITS REAKTION PÅ DOMMEN – INGEN REAKTION FRA NYKREDIT BANK”

  1. viagra 100 siger:

    […] sildenafil 25 mg tablet […]

  2. […] buy cialis 5 mg online […]