Afgørelse på swap-problemet

Til alle andelshavere

Vi har nu endeligt fået den ventede skrivelse fra Erhvervs- og Byggestyrelsen (EBST) om swap-problematikken for andelsboligforeninger. EBST har andelsboliglovgivningen som deres område.

udtalelse_om_renteswap

EBST henviser til en tidligere udtalelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Denne udtalelse ligger også på her hjemmesiden.

Bestyrelsen vil i forbindelse med hele problematikken og de økonomiske aspekter indkalde til et orienteringsmøde

TORSDAG D. 11. MARTS KL 19.00

Der vil blive udsendt materiale forud for dette møde.

Kommentarer er lukkede.