Indbetalinger af Boligafgift og Husleje

Til alle beboere i A/B Duegården,

Overgangen til ny administrator er i det store og hele forløbet glat. Enkelte problemer med indbetaling af boligafgift og husleje vil blive løst snarest.

Desværre kunne man ikke overtage betalingsserviceaftalerne fra Giødesen, hvorfor alle med sådanne ordninger venligst anmodes om at oprette nye aftaler med betalingsservice.

Bestyrelsen

Kommentarer er lukkede.