Informationsmøde d. 6. oktober

Til andelshaverne i A/B Duegården:

Bestyrelsen afholder informationsmøde om foreningens økonomiske situation

ONSDAG D. 6. OKTOBER

KL. 19.00

PYRAMIDE-BYGNINGEN
SKOLEN PÅ DUEVEJ

Her følger selve indkaldelsen, som også er uddelt til andelshaverne:

indkaldelsen til informationsmøde d. 6. oktober kl 19.00

Kommentarer er lukkede.