Status over forhandlingerne med Nykredit

Til alle andelshavere,

Vi vil her give en kort redegørelse for situationen omkring forhandlingerne med Nykredit.

Siden sidste orientering her på hjemmesiden d. 17. november har der været afholdt endnu et møde med Nykredit, og der har været skriftlig kontakt mellem parterne.

Grundlæggende har Nykredits udspil gået på at skabe balance i foreningens driftsbudget ved en øgning af boligafgiften over en periode på 10 år. Det vurderes, at dette udspil hverken på kort eller langt sigt kan skabe grundlag for en holdbar udvikling af andelsboligforeningen.

Vores krav gennem forhandlingerne har været, at vi udover at diskutere driftsbudgettet også ønskede at inddrage en gældssanering for at undgå forhøjelser af boligafgiften. Nykredit har imidlertid meddelt os, at de ikke er indstillet på at diskutere dette, og bestyrelsen har derfor over for Nykredit oplyst, at vi på det foreliggende grundlag ikke ser nogen grund til at fortsætte forhandlin-gerne.

Vi vil derfor hurtigst muligt arrangere et orienteringsmøde, hvor de nævnte udspil vil blive diskuteret og sat i perspektiv.

Vi planlægger med en mødedato i uge 2 i januar. Indkaldelsen til mødet + en skriftlig redegørelse om situationen vil blive uddelt i næste uge.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

A/B Duegården

Kommentarer er lukkede.