ORIENTERINGSMØDE D. 13. JANUAR

Indkaldelse til orienteringsmøde

Tidspunkt: Torsdag d. 13. januar 2011 kl. 18.30

Sted: Pyramidebygningen, Skolen på Duevej

På mødet vil der blive orienteret om status for forhandlingerne med Nykredit om foreningens økonomiske forhold.

Siden sidste orienteringsmøde d. 6. oktober i år har vi holdt yderligere 2 møder med Nykredit, og der har endvidere været korrespondance og telefonisk kontakt. Forhandlingerne har imidlertid efter vores vurdering ikke ført til et for foreningen tilfredsstillende resultat.

Vi har i den runddelte indkaldelse vedlagt Nykredit’s seneste udspil samt et af Torben Winnerskjold og bestyrelsen udarbejdet informationsbrev.

Nykredit vil blive inviteret til at kommentere deres udspil ved orienteringsmødet.

Torben Winnerskjold vil derefter give en vurdering af konsekvenserne af udspillet samt beskrive mulige scenarier i tilfælde af foreningens opløsning.

Efterfølgende vil der senere i januar blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling vedrørende foreningens fortsatte eksistens. Datoen vil blive udmeldt på orienteringsmødet.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Kommentarer er lukkede.