ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Meddelelse om den kommende ordinære generalforsamling i A/B Duegården:

Ved den ekstraordinære generalforsamling d. 2. marts blev det oplyst, at vi planlagde den ordinære generalforsamling 2011 på datoen 28. april, men at den endelige beslutning ville afhænge af muligheden for leje af lokale.

Det har nu vist sig umuligt at leje lokalet. Dette sammenholdt med de pågående forhandlinger med Nykredit gør, at vi må aflyse d. 28. april. Vi udmelder snarest en ny dato.

Vi beklager, at referatet fra den ekstraordinære generalforsamling d. 2. marts desværre er blevet forsinket, men det vil snart blive udsendt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Kommentarer er lukkede.