19. Maj 2011: Vigtig information fra Nykredit

Til alle andelshavere,

Bestyrelsen er i dag torsdag blevet oplyst, at Nykredit frafalder kravet om personlig hæftelse ved et eventuelt nyt lån til rørudskiftning.

Jakob Wind-Hansen skriver i en email:

På baggrund af drøftelser på den midlertidigt suspenderede generalforsamling og efterfølgende med advokat Torben Winnerskjold, har vi noteret os andelshavernes bekymringer om 50% proratehæftelse i forbindelse med eventuel låneoptagelse til rørudskiftning.

Vi har derfor besluttet at frafalde kravet om 50% proratehæftelse i forbindelse med vores finansiering af en eventuel rørudskiftning.

Dette vil blive formuleret som et tillæg til den tidligere fremsendte aftale.

Med venlig hilsen

Jakob Wind-Hansen
Områdedirektør/Divisional Vice President
Finanscenter København/Domestic Corporate Department

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Kommentarer er lukkede.